Algemeen
Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Wens Fashion
Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
Tenzij Wens Fashion schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
Wens Fashion behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Wens Fashion deze Voorwaarden willen wijzigen.
Een contract afsluiten
Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Wens Fashion heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien Wens Fashion niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Wens Fashion bevestigt de order van de klant per e-mail.
Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Wens Fashion zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.
De producten op in www.wensfashion.nl zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.
Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen op www.wensfashion.nl.

Prijzen en kosten
De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst op www.wensfashion.nl. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief BTW.
De prijzen die zijn vermeld op www.wensfashion.nl zijn exclusief leverings- en administratiekosten.
Wens Fashion is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

Uitvoering van orders
Wens Fashion zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.
Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan Wens Fashion.
Wens Fashion zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
De aflevertermijn die op www.wensfashion.nl staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.
Douane, heffingen en belastingen
De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij www.wensfashion.nl, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; Wens Fashion heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert Wens Fashion de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.
Recht om artikelen terug te sturen
De klant heeft het recht een artikel (parfums en ondergoed uitgezonderd) zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na aflevering terug te sturen naar Wens Fashion. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij/zij reeds betaald heeft voor dat artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat Wens Fashion de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoed.
Na ontvangst en controle van de artikelen door Wens Fashion wordt het te vergoeden bedrag binnen 14 dagen op de rekening of credit card van de klant teruggestort.
Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar Wens Fashion, worden niet vergoed.
Artikelen moeten worden teruggestuurd voorzien van alle labels.
Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik, zoals het passen van artikelen in conventionele winkels. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar Wens Fashion worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en verpakking.
Wens Fashion heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Wens Fashion.

Foutieve aflevering
Indien Wens Fashion een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Wens Fashion te laten weten. Wens Fashion zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

Overmacht
Wens Fashion is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Wens Fashion valt.
Indien Wens Fashion niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Wens Fashion de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Wens Fashion valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Wens Fashion het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

Klachten
Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Retourbeleid van deze website.
Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: klantenservice@wensfashion.nl
In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Wens Fashion, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.
Betaling
De klant kan met PayPal, Mister Cash en iDeal betalen
Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de www.wensfashion.nl.

Privacy
Door een order te plaatsen, verleent de klant Wens Fashion het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Wens Fashion, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
De volledige tekst van het privacybeleid van Wens Fashion kan je hier lezen
Afwijkingen
Wens Fashion kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.
Bedrijfsinformatie
Wens Fashion is telefonisch te bereiken op nummer 010 – 8410183 of per e-mail op klantenservice@wensfashion.nl.

Kortingscodes
Er kan per persoon slechts één kortingscode worden gebruikt. Wens Fashion heeft het recht orders te weigeren als er meerdere codes zijn gebruikt.

wensfashion.nl
kareldoormanstraat 465-a
3012 CH Rotterdam
Telefoonnummer webshop: 010 – 8410183
Email: klantenservice@wensfashion.nl
KVK nummer: 63010879
BTW nummer: NL820535394B01